Wie zijn wij?

Het bewonersplatform Flora is een groep bewoners van de wijk Flora in Merelbeke die het leven in onze buurt leefbaarder, aangenamer en warmer willen maken. Dit doen wij door middel van dialoog met de buurt, de verenigingen en de gemeente, en door middel van initiatieven en acties. Wij willen op een constructieve manier samenwerken met het gemeentebestuur met als doel het algemeen welzijn van de burgers van Flora te bevorderen. Het platform is de spreekbuis tussen het gemeentebestuur enerzijds en de verenigingen en bevolking anderzijds. Naar de verschillende verenigingen toe wil het bewonersplatform bruggen bouwen en die verenigingen kenbaar maken aan de bevolking van Flora.

Wat doen wij?

Wij proberen aan de hand van een concrete doelstellingen van onze wijk een aangenamere wijk te maken om in te leven. Dit zijn propere flora, trage wegen, mobiliteit en verkeer, ruimtelijke ordening, verenigingen verenigen en communicatie. Lees meer over onze doelstellingen op de pagina Actiepunten.

Onze geschiedenis

Het bewonersplatform Flora is voortgevloeid uit het initiatief DorpInzicht dat reeds in 2011 door de gemeente Merelbeke werd genomen. Bij dit initiatief werden 2 brainstormavonden georganiseerd waarbij inwoners van Flora zich konden uitspreken over een aantal thema’s, zoals wonen, dienstverlening, verkeer & mobiliteit, vrije tijd en natuur. Op basis van de input van deze vergadering werden op grote schaal inwoners van de wijk bevraagd via een enquête (met meer dan 800 respondenten vanaf 12 jaar, over ongeveer 6000 inwoners). Op basis van de resultaten ging een kerngroep aan de slag met de hierboven beschreven doelstellingen en acties. Op de pagina verwezenlijkingen kunt u al een aantal concrete resultaten terugvinden.