Het bewonersplatform heeft zijn activiteiten rond een aantal concrete doelstellingen geconcentreerd.
Hieronder leest u meer over deze doelstellingen.

Algemeen
  • Het organiseren open bewonerscafés om de band met en tussen buurtbewoners versterken
  • Participatie in de voorzittersvergadering van Merelbeekse bewonersplatforms en de Vlaamse Vereniging voor Dorpsbelangen
  • Realisatie project “Flora ontdekt duurzaamheid!” (i.s.m. gemeente Merelbeke en Vibe)

Een groene en aangename Flora
  • Organisatie of deelname aan zwerfvuilactie (2 maal per jaar)
  • Bebloemingsactie (1 maal per jaar)

Warme Flora

Mobiliteit
  • Installatie van “Telramen” in drukke straten: hiermee kan iedereen de verkeersdruk in deze straten online opvolgen
  • “Wegspotten” op trage wegen: situaties die verbeterd kunnen worden aankaarten bij het gemeentebestuur
  • Straatonderzoeken (zoals onlangs op de Hundelgemsesteenweg): het bundelen van situaties die verbeterd kunnen worden
  • Opvolging dossiers wegenwerken (ook in het kader van sluipverkeer, bereikbaarheid en veiligheid)
  • Opvolgen van dossiers rond openbaar vervoer in Flora

Sociale activiteiten

Jaarlijks organiseren we een nieuwjaarsreceptie, een quiz en andere activiteiten.

Communicatie

Wij willen van onze wijk een plaats maken waar iedereen thuis is, en waar voor iedereen gezorgd wordt. Samen met het sociaal huis ondersteunen we laagdrempelige initiatieven om zwakkeren te helpen.