Actiepunten

Het bewonersplatform heeft zijn activiteiten rond een aantal concrete doelstellingen geconcentreerd. Hieronder leest u meer over deze doelstellingen.

Propere Flora
 • Organisatie of deelname aan zwerfvuilactie (2 maal per jaar)
 • Bebloemingsactie (1 maal per jaar)
Trage wegen
 • Opvolging dossiers zoals Verbrande Heiwegel, Spoorwegwegel,...
 • Waakzaamheid bij nieuwe verkavelingen
 • Melden van nieuwe trage wegen bij wegspotters
Ruimtelijke ordening
 • Bij projecten bepalen welke vorm van participatie nodig is
 • Vragen van bewoners zo goed mogelijk beantwoorden en bij bezwaarschriften de procedure uitleggen
Verenigingen verenigen
 • Belangen behartigen die verenigingen in Flora gemeenschappelijk hebben
 • Het organiseren van activiteiten voor buurtbewoners in samenwerking met verenigingen
Verkeer
 • Opvolging dossiers wegenwerken (ook in het kader van sluipverkeer, bereikbaarheid en veiligheid)
 • Het uitvoeren van een straatonderzoek volgens het STOP-principe
 • Opvolgen van dossiers rond openbaar vervoer in Flora
Communicatie
 • Via digitale en offline kanalen bereikbaar zijn voor vragen van inwoners, en inwoners informeren over onze activiteiten en gebeurtenissen in de buurt
Algemeen
 • Het organiseren open bewonerscafés om de band met en tussen buurtbewoners versterken
 • Participatie in de voorzittersvergadering van Merelbeekse bewonersplatforms en de Vlaamse Vereniging voor Dorpsbelangen
 • Realisatie project “Flora ontdekt duurzaamheid!” (i.s.m. gemeente Merelbeke en Vibe)