Verwezenlijkingen

Het bewonersplatform is actief sinds 2011. Sindsdien hebben we al een aantal concrete zaken verwezenlijkt. Hieronder geven we een aantal van de acties die we ondernomen hebben doorheen de jaren.

Jaarlijkse prikactie rond beplanting

Elk jaar in het begin van de zomer organiseert het bewonersplatform een prikactie om meer aandacht te vragen voor de bebloeming van de wijk, zowel naar bewoners als de gemeente toe.

Inventaris trage wegen

Trage wegen zijn belangrijk: ze bieden de zwakke weggebruiker vlotte en veilige verbindingen tussen de verschillende buurten in onze wijk. Het bewonersplatform heeft een inventaris opgemaakt van alle trage wegen in de wijk, en hun toestand. Hiermee gaan we in gesprek met de overheden om de aanwezige trage wegen te optimaliseren.

Visie RUP Flora/Stationswijk

Bij het invoeren van een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de buurt rond de Van Goethemstraat en de Hundelgemsesteenweg, heeft het bewonersplan een eigen visie uitgewerkt en hiermee in dialoog gegaan met de gemeente.

Nieuwjaarsreceptie

Elk jaar organiseert het bewonersplatform in samenwerking met een aantal verenigingen een nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners!

Op wielekes

Op wielekes is een dienst waar je een fiets op maat van je kind kan huren. Voor 30 euro per jaar kun je een fiets huren. Wanneer de fiets te klein is geworden, kan je deze eenvoudig voor een groter exemplaar inwisselen. Dit werd verwezenlijkt met hulp van Netwerk Bewust Verbruiken, de gemeente Merelbeke en de provincie Oost-Vlaanderen

Flora's Little Free Library

De "little free library" is een boekenkastje aan PostX, in de Van Goethemstraat. Hier kunnen buurtbewoners gratis gelezen boeken met elkaar uitwisselen! Dit is op basis van het concept "Books in Boxes" en werd met in samenwerking met de gemeente verwezenlijkt.