Het verhaal van Floranaar Alain Remue

Bijna 27 jaar staat Alain Remue aan het hoofd van de Cel Vermiste Personen, onderdeel van de Gerechtelijke Politie. De Cel opereert vanuit Brussel over heel België.
Bij een onrustwekkende verdwijning coördineert het team van Alain alle opsporingsinspanningen, o.a. met Child Focus, een NGO die zich inzet voor het zoeken naar verdwenen minderjarigen. De Cel geeft steun aan de onderzoekende politiediensten, ook met inzet van speurhonden, duikers, enz.

De opgebouwde expertise leidt tot verbluffende resultaten.
Van september 1995 tot nu werden 30 231 dossiers behandeld, waarvan 97% werden afgesloten. 25 869 personen levend werden teruggevonden.
Daarvoor gelden 3 basisregels:
– Tijd is cruciaal: de eerste 24 uur zijn doorslaggevend.
– Elke zaak is anders, geen routine.
– Sluit geen enkele hypothese uit. Daarover schreef Alain het boek: “Zeg nooit nooit”.