Het verhaal van Samana-Flora

Het vroegere Ziekenzorg heet nu Samana.
Het is een samenvoeging van twee woorden: “Mana” staat voor levenskracht en “Samen”.

Samana-Flora is een lokale vereniging die samen met vrijwilligers een warm contact realiseert via huisbezoeken.
Een informele babbel, een luisterend oor aanbieden aan de zieken,… is hierbij de hoofdactiviteit.

Daarnaast organiseren zij ook activiteiten.
Via een sociaal netwerk hopen ze om mensen met minder weerbaarheid, chronisch zieke mensen, zorgbehoevenden en mantelzorgers meer stem te geven.

Op regelmatige tijdstippen organiseren zij bijeenkomsten in het Flora-centrum in de Teaterstraat te Gentbrugge.
Meer info? Zie de website https://www.samanaflora.be
of stuur een mail naar marleendesutter@outlook.be