Publieke debatavond i.v.m. de komende lokale verkiezingen.

De fusie Merelbeke-Melle geeft een nieuwe waarde aan deze verkiezingen.
Voor het eerst is er stemrecht en geen stemplicht.
Flora en Vogelhoek zijn beiden verstedelijkte gebieden van de nieuwe fusiegemeente met identieke noden en problemen.

De nieuwe gemeente Merelbeke-Melle zal ongeveer 37 000 inwoners tellen. Ongeveer één derde daarvan woont in de wijken Flora en Vogelhoek.

Daarom wensen wij dat het beleidsplan, dat zal opgemaakt worden door het nieuwe bestuur, eveneens rekening houdt met onze problemen en noden.
Langs digitale weg nodigden wij bewoners uit om hun bekommernissen en realisaties bekend te maken.
Hier een samenvatting van de talrijke inzendingen:

 • Het ontbreken van een bank cashpunt centraal in onze buurt.
 • De lamentabele staat van enkele straten die een grondige vernieuwing vragen.
 • De afbouw van het openbaar vervoer.
 • Het afwerken van, en onderhouden van de trage wegen voor voetgangers en fietsers.
 • Beschermen van de weinige open ruimtes die ons nog resten.
 • IJveren om gronden, verlaten door de industrie, waar mogelijk terug aan de natuur te geven.
 • Publiek toegang geven aan grote tuinen van openbare instellingen.
 • Oprichten van een lokale dienstenantenne van de gemeente en een nieuw ontmoetingscentrum.
 • Meer en transparantere buurtinspraak.
 • Degelijk oplossen van parkeerproblemen in bepaalde buurten.
 • De R4 mag geen E17 worden in Merelbeke.
 • Kansen geven aan eigen jeugd om een betaalbare woning te vinden.
 • De lokale verkeersstromen beter in kaart brengen, sluipwegen vermijden, snelheid controleren.
 • Meer initiatieven voor buurtleven.
 • De leefbaarheid van de inwoners verbeteren op gebied van geluid en luchtkwaliteit.


Een gans pakket en genoeg stof om over te debatteren.

Je kan nog steeds ons je bekommernissen laten weten via deze link Bekommernissen inwoners Merelbeke Flora (google.com).

Inwoners van Melle Vogelhoek kunnen hier hun bekommernissen meedelen Bekommernissen inwoners Melle-Vogelhoek (google.com).

Langskomen dus!