Het verhaal van Samana-Flora

Het vroegere Ziekenzorg heet nu Samana. Het is een samenvoeging van twee woorden: “Mana” staat voor levenskracht en “Samen”. Samana-Flora is een lokale vereniging die samen met vrijwilligers een warm …